Voorwaarden camperverhuur

Huurder en chauffeur:
De huurder en de chauffeur(s) dienen in het bezit van een geldig rijbewijs.

Huurprijzen en huurperiode:
De huurprijzen zijn inclusief verzekering, automobilistenhulp en een complete inventaris. Tot de inventaris behoort een volle dieseltank, tafeltje en stoeltjes, gasfles, 220 V aansluitkabels met verloopstekkers, fietsendrager, toiletvloeistof, verbandtrommel en een standaard keukeninventaris. De huurprijzen zijn exclusief brandstof, tol en verkeersovertredingen. Er geldt geen kilometer beperking. De huurperiode vangt aan op vrijdag 15.00 uur en duurt tot vrijdag 11.00 uur. Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met de verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt door de verhuurder minimaal € 250,00 per dag in rekening gebracht.

Bestemming:
Alle landen welke staan vermeld op de groene kaart mogen worden bezocht. Een uitzondering hierop zijn landen welke in oorlog zijn of waar onrust dreigt. In geval van twijfel dient de huurder vooraf de reisbestemming te overleggen met de verhuurder.

Gebruik:
Bij het afhalen van de camper volgt een uitgebreide instructie over de werking van de camper en de toebehoren. Roken in de camper is verboden. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Onderhoud:
De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank en van binnen en buiten schoongemaakt. De camper dient in dezelfde staat te worden ingeleverd m.u.v. het schoonmaken van de buitenzijde. Dit wordt door de verhuurder uitgevoerd. Wordt de camper niet schoon ingeleverd (binnenzijde) dan zullen de schoonmaakkosten ten bedrage van € 150,00 worden ingehouden op de waarborgsom.

Het normale onderhoud van de camper en de motor (controle olie, koelvloeistof bandenspanning e.d.) dient door de huurder tijdens de huurperiode te worden uitgevoerd

Schade, pech of ongeval:
Bij het afhalen van de camper zal eventuele aanwezige schade vermeld worden.

Bij schade, pech of ongeval met de camper dient de huurder z.s.m. contact op te nemen met de verhuurder. Bij een ongeval dient de huurder het in de camper aanwezige Europese schadeformulier in te vullen. De huurder dient zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Uitsluitend in overleg uitgevoerde reparaties worden vergoed.

Het eigen risico bij elke schade aan het voertuig of derden bedraagt per gebeurtenis max. € 750,00.

Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten.

Verzekering:
Door de verhuurder wordt een verzekering afgesloten voor pechhulp in het buitenland en repatriëring van de camper in geval van uitval van het voertuig. Repatriëring vanwege persoonlijke redenen van de huurder, zijn voor rekening van de huurder. Indien de huurder, onder invloed van alcohol of drugs, schade veroorzaakt dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

Het advies aan de huurder is een goede reisverzekering af te sluiten.

Betaling en waarborgsom:
Bij reservering dient 10 % van het totale huurbedrag worden voldaan. Het resterende bedrag van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. De reservering is definitief na ontvangst van een kopie van het rijbewijs en de eerste betaling. De waarborgsom bedraagt € 750,00. De borg wordt binnen twee weken teruggestort op de rekening van de huurder indien er geen schade is geconstateerd. Eventuele bekeuringen worden achteraf in rekening gebracht. De huurder dient eventueel zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.

Calamiteiten:
Mocht de camper nav een calamiteit (schade of pech) niet beschikbaar zijn bij de aanvang van de huurperiode dan zal de verhuurder trachten een vervangende camper op tijd ter beschikking te stellen.

Mocht dit niet naar tevredenheid zijn van de huurder dan volgt ontbinding van het huurcontract en restitutie van de huurkosten of indien de huurtermijn door de calamiteit later aanvangt dan in het huurcontract is bepaald dan volgt evenredige restitutie van de huurkosten.

Annulering:
Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de huursom
  • tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60 % van de huursom
  • binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90 % van de huursom
  • vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100 % van de huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper tijdens de huurperiode zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

De verhuurder adviseert de huurder om een reis en annulering verzekering af te sluiten.